Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА

I. ИНТЕРНЕТ САЙТА www.villapetra.net e собственост на Вилмартур ЕООД със седалище и адрес на управление: област Ловеч, община Априлци гр. Априлци 5641, ул. МЛАДОСТ No 26 и ЕИК 200203472
1. всеки потребител е длъжен да се запознае с общите условия на сайта преди да предприеме "Поръчка", "Отмяна на резервация" или каквото и да е действие по самоинициатива
2. “ www.villapetra.net ” е уебсайт за електронна търговия – за резервация на почивка в къща за гости публикувана в него
3. Търговецът има право да променя цените на предлаганите стоки в сайта без да уведоми за това потребителите в сайта.
4. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на избраната почивка и тя ще остане такава.
5. Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Търговецът на правилно и потвърдено от клиента заявлението за резервация на посочения телефон или електронен адрес.
6. Търговецът се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да осигури на Клиента поръчаната почивка.
7. Търговецът не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни или непълни данни в направена резервация на " www.villapetra.net ”.
8. Потребителя заплаща цената на резервацията в момента на поръчката пренаправена от него или най-късно 24 часа преди началната дата и час от 1-я ден на резервацията, електронният търговец няма право да променя цената в момент до изпълнение на резервацията на клиента.
9. При направена заявка на сайта на www.villapetra.net, клиентът автоматично получава електронна поща, на посочения от него елктронен адрес (e-mail), в съдържанието на която е посочен уникален Референтен номер на заявката и линк за начини на плащане през страница на www.villapetra.net. Референтният номер се използва както за състоянието на поръчката (заявката), така и за поръчка на други услуги, като храна, екскурзии и др. Той може да се въвежда в раздел "Цени и резервации" (www.villapetra.net/reservation/) на сайта.
II. Права и задължения на страните
Търговецът се задължава:
1. да потвърди възможността да осигури почивката в посочените дати или да откаже резервацията в срок от 3 работни дни;
2. да изпълни в срок от резервацията, която "КЛИЕНТА" е направил и вилата е в свободна.
3. гарантира, че вилата, публикувана в сайта www.villapetra.net отговаря на действителното състояние и оборудване в действителност.

Клиентът се задължава:
1. да посочи трите си имена, валиден телефонен номер.
2. да плати цената на направената резервация
При отказ за изпълнение на резервацията, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите почивката.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на резервацията Търговецът се освобождава от задължението си изпълни почивката.

III.Клиентът има право да откаже получаването на направената от него резервация, когато тя му е осигурена при едно от следните условия:
1. резервацията явно не съответства на заявената от Клиента и това може да се установи чрез обикновения и преглед.
2. Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
3. При несъответствие между заявената резервация и направената, което не е било възможно да бъде установено в момента на извършването.
4. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка, да откаже резервацията, ако тя отговаря на една от по-горе посочените причини:
- резервацията трябва да бъде отменена не по-малко от 14 дневен срок преди почивката.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА
Възстановяването на сумата става по банков път с ( IBAN ) или номер на банкова сметка, посочен в изпратена заявка за прекратяване на резервация по електронна поща. Възстановяването на сумата на клиента се извършва в рамките на 3 работни дни от датата на получаване на заявката за прекратяване на резервация и при условие, че е направена в срок не-по малко от 14 дена, преди датата на почивката.

IV. Лични данни
Търговецът полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка,като това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Търговеца. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

V. Разкриване на информацията
Търговецът се задължава да не разкрива лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен когато:
е получил изричното писмено съгласие на Клиента
Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VI. Допълнителни условия:
Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.villapetra.net на своя компютър.
Под “Резервация” се разбира избраните дати и заявени хранения и развлечения свързани с почивката, както по стандартния начин така и в посочените контакти.

VII. Условия на плащане чрез банков превод за избраната стока /услуга
www.villapetra.net приема следните видове преводи: Вътрешнобанков и Междубанков превод или Касов превод чрез Вносна бележка или Платежно нареждане. *Всички посочени цени на стоки / услуги на сайта www.villapetra.net са с включен Данък Добавена Стойност (ДДС).

Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net